Jinkou Seirei Tarupa-chan
Titel
Jinkou Seirei Tarupa-chan
Japanisch 人工精霊タルパちゃん
Informationen
Manga
Status
Japanisch 08.04.2013 - 08.02.2014

Jinkou Seirei Tarupa-chan