Ashita no Joe 2
Titel
Ashita no Joe 2
Japanisch あしたのジョー2
English Tomorrow's Joe 2
Informationen
TV-Serie
Anzahl 47
Webseite Link
Status
Japanisch 13.10.1980 - 31.08.1981

Ashita no Joe 2